Official Website of Aparri Polytechnic Institute

Pamamahagi ng pagkain sa mga nabaha

Ang Aparri Polytechnic Institute ay namahagi ng pagkain sa mga nabahang mga tao sa Zone7 ng Brgy. Punta, Aparri, Cagayan.