Official Website of Aparri Polytechnic Institute

Ang APARRI POLYTECHNIC INSTITUTE ay tumatanggap na ng mga iskolars para sa mga sumusunod na Scholarship Programs

Magandang balita mga ka-TESDA sa Aparri!
Ang APARRI POLYTECHNIC INSTITUTE ay tumatanggap na ng mga iskolars para sa mga sumusunod na scholarship programs:
1. Special Training for Employment Program (STEP)
2. Tulong Trabaho Scholarship Program (TTSP)
3. Training for Work Scholarship Program (TWSP)
Sa mga gustong magsanay ng libre, tingnan lamang ang mga larawan para sa mga detalye ng nasabing scholarship programs.

#TESDAAbotLahat